top of page
ArtCRelief-Website Image 2-01.png

ArtCRelief

Entrepreneurial Empowerment for artists, cultural and creative professionals

 

Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist.
Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva
teabe kasutamise eest.

A18

[Projekti number: 2020-1-ΕΕ01-ΚΑ227-ADU-093375]

PROJEKTIST

ArtCRelief projekt käsitleb väljakutset, mille COVID-19 pandeemia on põhjustanud kunstnikele, kultuuri- ja loomespetsialistidele (lühendatult KKLS-dele) oma tegevuse jätkamisel, mis on tinginud vajaduse kohaneda ja minna üle erinevatele ärimudelitele. Ettevõtliku suhtumise kasvatamine, innovatsiooni rolli suurendamine ettevõtluses, orienteeritus digitaalsele kultuuripakkumisele ja internetis viibimisele ning koostöö edendamine võiksid aidata KKLS-el kriisis ellu jääda ja olla valmis uueks ajastuks pärast pandeemia. Arvatakse, et pandeemia kriis kannustab kultuuri digitaliseerimist ja kiirendab digitaalset muutust, samas kui konkurents digitaalsetel turgudel nõuab rohkem mitmekesisemaid tooteid. Uuel ajastul ellujäämine põhineb uutel ärimudelitel, digitaliseerimisel, koostööl, innovatsioonil, kohanemisel ja paindlikkusel.
  • White Facebook Icon

Uudiste ja värskenduste saamiseks tellige meie uudiskiri juba täna

Täname esitamast!

bottom of page