top of page

INNOVATSIOON & MÕJU

Terviklik lähenemisviis ettevõtlusoskuste ja -pädevuste kasvatamiseks

Projekt ArtCRelief pakub välja tervikliku lähenemisviisi KKLS-dele ettevõtlusoskuste ja -pädevuste arendamiseks ning nende ettevalmistamiseks uute ärimudelite järgimiseks, mis põhinevad koostööl, innovatsioonil ja digitaliseerimisel.
ArtCRelief kasutab ka väga interaktiivset ja kaasahaaravat koolitusviisi; projekt kaasab praktilisi meetodeid koos kasutajasõbralike digitaalsete õppimistehnoloogiate ja võrgustikutegevustega. Lähenemisviis põhineb aktiivsel, koostööl põhineval, kogemuslikul, peegeldaval ja ümberkujundaval õppel, kasutades projektitööd, meeskonnatööd, disainmõtlemist, probleemide lahendamist ja muid protsessile suunatud täiskasvanute õppimise tehnikaid, mis integreeritakse veebikeskkonda.

 

Peamine mõju KKLS-dele on järgmine:


- suurendada oma majanduslikku jätkusuutlikkust ja osata eristada oma tuluvooge ning kujundada ümber oma ettevõtteid;
- suurendada pädevusi ja võimeid strateegilise juhtimise, ärimudeli, arendamise ja kommunikatsiooni ning ettevõtlusõppe alal;
- täiustada oma teadmisi, pädevusi ja oskusi digitaalse kirjaoskuse ja muude vajalike pehmete oskuste alal.

Paint Cans
bottom of page