top of page

PROJEKTIST

Projekt ArtCRelief pakub välja tervikliku lähenemisviisi KKLS-dele ettevõtlusoskuste ja -pädevuste arendamiseks

ArtCRelief projekt käsitleb väljakutset, mille COVID-19 pandeemia on põhjustanud kunstnikele, kultuuri- ja loomespetsialistidele (lühendatult KKLS-dele) oma tegevuse jätkamisel, mis on tinginud vajaduse kohaneda ja minna üle erinevatele ärimudelitele. Ettevõtliku suhtumise kasvatamine, innovatsiooni rolli suurendamine ettevõtluses, orienteeritus digitaalsele kultuuripakkumisele ja internetis viibimisele ning koostöö edendamine võiksid aidata KKLS-el kriisis ellu jääda ja olla valmis uueks ajastuks pärast pandeemia.

 

Arvatakse, et pandeemia kriis kannustab kultuuri digitaliseerimist ja kiirendab digitaalset muutust, samas kui konkurents digitaalsetel turgudel nõuab rohkem mitmekesisemaid tooteid. Uuel ajastul ellujäämine põhineb uutel ärimudelitel, digitaliseerimisel, koostööl, innovatsioonil, kohanemisel ja paindlikkusel.

Splattered Paint
bottom of page